Rozpocznij tam, gdzie jesteś.

Wykorzystaj to, co masz.

Zrób to, co możesz.

– Arthur Ashe

Carina Rassek / Psychoterapia poznawczo-behawioralna

po polsku, po niemiecku i po angielsku

Oferuję wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych i kryzysach, a także pomagam radzić sobie z objawami zaburzeń psychicznych i innymi problemami psychicznymi. Korzystam ze skutecznych metod i technik, do których należą m.in. relaksacja, praca nad przekształceniami poznawczymi, ekspozycja, eksperymenty behawioralne, terapia zorientowana na schematy. Swoim pacjentom proponuję „zadania domowe”, tak aby samodzielnie mogli ćwiczyć nowe umiejętności i osiągnęli swoje cele w jak najkrótszym czasie.

Wychodzę z założenia, że określone postawy i zachowania, które przyczyniły się do powstania problemów i dolegliwości psychicznych, zostały wyuczone w pewnym momencie życia, ponieważ wtedy były przydatne, dopiero później stały się nadmierne lub już niedostosowane do nowych okoliczności życia. Na szczęście wszystkiego, czego się nauczyliśmy, możemy również się oduczyć.

Staram się „odczarować” proces psychoterapii, tak aby współpraca ze mną była jak najbardziej przejrzysta i zrozumiała. Na początku terapii poznajemy się wzajemnie i poświęcamy czas na analizę problemu z różnych perspektyw, a także ustalenie celów terapii. W dalszym etapie wspólnie pracujemy nad osiągnięciem wytyczonych celów.

O metodzie / Jak pracuję

psychoterapia poznawczo-behawioralna + nurt humanistyczny

Moja praca terapeutyczna bazuje na najskuteczniejszej z przebadanych współczesnych metod terapeutycznych: terapii poznawczo-behawioralnej. Dodatkowo wspieram się nurtem humanistycznym.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna skupia się na określonych przez pacjenta celach i szuka właściwych rozwiązań. W centrum zainteresowania nie jest przeszłość, której już nie da się zmienić, ale przede wszystkim teraźniejszość i przyszłość – ponieważ na to mamy wpływ. Historią życia danej osoby zajmujemy się o tyle, o ile pomoże nam ona zrozumieć, jak powstał określony sposób myślenia czy zachowania. Terapia humanistyczna z kolei koncentruje się na potrzebach pacjenta. Najważniejsza jest relacja między terapeutą i pacjentem, akceptacja i empatia.

Oferta

 

Oferuję pomoc w zakresie następujących trudności:

Depresja

Depresja stanowi obecnie czwarty najbardziej rozpowszechniony problem zdrowotny na świecie. Szacuje się, że co piąta osoba przynajmniej raz w życiu choruje na depresję. Osoba dotknięta depresją odczuwa brak radości, jest przygnębiona, a często boryka się z poczuciem winy czy lękiem przed przyszłością. Jej myśli krążą wokół takich tematów, jak brak sensu życia czy popełnione błędy. Mogą się pojawić problemy z koncentracją, zaburzenia snu i dolegliwości somatyczne. Dotknięte depresją osoby odczuwają brak nadziei, mają wrażenie, że nic nie jest w stanie im pomóc. To, co kiedyś sprawiało przyjemność, nie daje już radości, a aktywności stały się męczące.

Podczas terapii przyjrzymy się myślom, zachowaniom i innym czynnikom, które wpłynęły na powstanie depresji. Wspólnie poszukamy możliwości tego, by radość wróciła do życia codziennego, a aktywności znowu sprawiały przyjemność. Będziemy pracować nad negatywnymi przekonaniami i tym, aby zwiększyć wiarę w siebie i swoje umiejętności.

Wypalenie zawodowe, przewlekły stres

W ostatnich latach wzrosły oczekiwania wobec pracowników. Korzystanie z urządzeń technicznych, jak smartfon i notebook, w celach służbowych poza miejscem pracy stało się elementem życia codziennego. Wiele osób pracuje w nadgodzinach i odbiera telefony służbowe nawet podczas urlopu. Coraz trudniej im oddzielić czas wolny od pracy i odpocząć.

Wypalenie zawodowe dotyczy przede wszystkim osób, które wiele od siebie wymagają i bardzo angażują się w swoją pracę, a na przeciążenie reagują jeszcze większym zaangażowaniem. To kryje w sobie niebezpieczeństwo powstania błędnego koła. Pojawiają się takie problemy, jak zmęczenie fizyczne i psychiczne, zaburzenia snu, przygnębienie. Osoba dotknięta wypaleniem zawodowym ma wrażenie, że coraz mniej codziennych zadań jest w stanie zrealizować i w coraz mniejszym stopniu potrafi sprostać oczekiwaniom pracodawcy. W wolnym czasie nie potrafi skutecznie odpocząć.

Podczas terapii przyjrzymy się indywidualnym symptomom wypalenia zawodowego i reakcjom na stres i będziemy m.in. ćwiczyć metody radzenia sobie ze stresem, asertywność oraz zarządzanie czasem.

Zaburzenia lękowe

Mimo że lęk nie należy do przyjemnych emocji, jest dla człowieka bardzo ważny – bez lęku moglibyśmy np. chcieć pogłaskać tygrysa, który słodko wygląda. To znaczy, że lęk spełnia bardzo ważną funkcję ochronną dla człowieka. Zdarza się jednak, że lęk jest nadmierny i coraz bardziej ogranicza życie.

Zaburzenia lękowe są bardzo rozpowszechnione choruje na nie co szósta osoba. Pojawiają się silne uczucia lęku czy nawet paniki. Osoba dotknięta zaburzeniem lękowym może obawiać się utraty kontroli, mieć wrażenie, że wariuje lub nawet umiera, że straci ukochanych bliskich czy po prostu wyjdzie na głupca. Lękowi towarzyszy reakcja cielesna, m.in. przyspieszone bicie serca, pocenie się, drżenie albo mdłości.

Lęk może dotyczyć określonego obiektu czy istoty (tzw. fobie, które mogą dotyczyć krwi, zwierząt i in.).  Przez stopniową ekspozycję (początkowo np. za pomocą rysunków, zdjęć czy nagrań) pacjenci coraz bardziej oswajają się z sytuacją i pokonują swój lęk. Na swoją terapię szczególnie zapraszam osoby borykające się z fobiami przed kotami, ponieważ w późniejszym etapie mogą być na niej obecne moje koty, co pozwoli na stopniowe i coraz bardziej zaawansowane oswojenie lęku.

Lęk może również dotyczyć określonych sytuacji (tzw. agorafobia, która dotyczy tłumu, otwartej przestrzeni, samotnego podróżowania, wyjścia z domu, wejścia do sklepu) oraz interakcji z innymi ludźmi (tzw. fobia społeczna). W zaburzeniu lęku panicznego z kolei bardzo intensywny lęk pojawia się nagle i nie dotyczy określonych sytuacji czy obiektów. Lęk może się również objawiać ciągłym zamartwianiem, być mniej intensywnym, ale za to nieustępliwym towarzyszem życia (tzw. zaburzenie lęku uogólnionego).

W walce z nadmiernym lękiem szczególnie skuteczna jest terapia poznawczo-behawioralna. Podczas sesji przyjrzymy się myślom, które prowadzą do powstania nadmiernego lęku, i będziemy pracować nad zachowaniem danej osoby, aby powoli powiększyć jej swobodę poruszania się oraz samodzielność i przywrócić radość życia. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, zorganizuję sesje poza gabinetem, tak aby skutecznie oswoić pacjenta z lękiem np. przed jazdą autobusem

Zaburzenia snu

Każdemu z nas od czasu do czasu zdarza się ciężka, czyli nieprzespana noc. Jednak coraz więcej osób, a mianowicie prawie jedna trzecia ludzi, skarży się na powtarzające się problemy ze snem. Większość z nich cierpi na bezsenność. U jednych jest to zbyt często przerywany sen, u innych trudności z zasypianiem. Niektórzy mogliby spać – ale w ciągu dnia, problemem jest dla nich spanie w nocy. Mają zaburzony rytm snu i czuwania. Przy tego rodzaju zaburzeniach trudno sprostać codziennym zadaniom, ponieważ brak snu nie tylko obniża samopoczucie, ale również wpływa na możliwości koncentracji i zapamiętywania.
Podczas terapii klienci poznają zasady higieny snu, co często wystarcza, aby sen stał się znowu przyjemnym odpoczynkiem, a nie męczarnią. Jeżeli będzie taka potrzeba, przywrócimy strukturę snu za pomocą metod redukcji snu i zastosujemy metody relaksacji.

Niektóre osoby śpią wystarczającą liczbę godzin, ale występują u nich zachowania niepożądane podczas snu, np. lunatykują lub gwałtownie ruszają się w nocy. Skutki tego mogą być nieprzyjemne, a w niektórych przypadkach niebezpieczne zarówno dla danej osoby, jak i jej bliskich. Podczas terapii klient nauczy się, jak zmniejszyć częstotliwość somnambulizmu, oraz wypracuje strategie zmniejszające niebezpieczeństwo dla lunatyków.

Kolejnym problemem z tego obszaru jest narkolepsja. Osoby cierpiące na narkolepsję zasypiają podczas różnych aktywności w ciągu dnia, co bardzo utrudnia funkcjonowanie i jest ogromnym problemem. Narkolepsji wprawdzie nie da się wyleczyć poprzez psychoterapię, ale pacjent nauczy się lepiej radzić sobie z jej objawami.

Zaburzenia odżywiania

Posiłki są częścią naszego życia codziennego. Jednak reklama, promocja środków odchudzających i obraz nieskazitelnych, szczupłych modelek i aktorek lansowany w mediach w ostatnich latach przyczynił się do tego, że dla niektórych z nas jedzenie stało się obszarem problematycznym. Wiele osób, próbując kontrolować swoją wagę za pomocą diet, zapada na takie choroby, jak anoreksja czy bulimia. U chorych coraz bardziej dominują lęki przed przytyciem, myśli krążą wokół kalorii i wyglądu sylwetki, a posiłki są traktowane bardziej jako coś niebezpiecznego niż naturalnego i przyjemnego. Cierpiący na anoreksję do tego stopnia ograniczają jedzenie i/lub podejmują tyle wysiłku fizycznego, że skutkuje to niedowagą (BMI poniżej 17). Są również osoby, które utrzymują prawidłową wagę, ale ich myśli nieustępliwie krążą wokół kwestii związanych z jedzeniem. Aby nie przytyć, narażają swoje zdrowie. Jednak po okresie surowej dyscypliny chęć jedzenia robi się coraz silniejsza, nie do opanowania. Wtedy chory potrafi bardzo dużo zjeść, po czym zazwyczaj pojawiają się wyrzuty sumienia, które próbuje łagodzić przez wymioty, sport czy stosowanie środków przeczyszczających. Cierpi na tzw. bulimię. Jeszcze inne osoby borykają się z napadami przejadania się lub bezskutecznie od lat walczą z otyłością. Może to być związane z tym, że traktują jedzenie jako nagrodę czy szybko dostępny regulator uczuć, trudno im oszacować liczbę kalorii lub podjadają między posiłkami.

Podczas terapii będziemy pracować nad motywacją, ustalimy realistyczne cele, uwzględniając dietę i aktywność fizyczną. Spróbujemy dotrzeć do źródeł zaburzenia, a pacjenci będą korzystać z dzienników samoobserwacji, abyśmy mogli dokładniej przeanalizować istotę tego zaburzenia. Pacjent nauczy się radzić sobie z sytuacjami trudnymi, jak np. wyjście do restauracji. Uwzględnimy również obawy dotyczące wyglądu. Przyjrzymy się myślom i przekonaniom leżącym u podstaw zaburzenia i będziemy pracować nad samooceną, tak aby jedzenie znowu stało się czymś naturalnym, co dostarcza energii do życia.

Zaburzenie stresowe pourazowe

Każdy może stać się ofiarą wydarzenia traumatycznego: być świadkiem wypadku, doświadczać przemocy czy stanąć nagle w obliczu śmierci. Takie wydarzenia narażają na ogromny stres, który może okazać się zbyt trudny, aby samemu sobie z nim poradzić.

Osoba, która przeżyła wydarzenie traumatyczne, najchętniej zapomniałaby o nim i dlatego często stara się unikać wszelkich bodźców, które to wydarzenie przypominają. Często nie potrafi nawet odtworzyć ważnych okoliczności tego wydarzenia. Narażona na określone stresory (np. miejsce, dźwięki, rozmowy o wydarzeniu traumatycznym) może cierpieć i przeżywać ogromny stres. Przerażające wspomnienia, również w postaci koszmarów, są bardzo męczące i utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Po przeżyciu traumatycznego wydarzenia taka reakcja jest zupełnie naturalna. Jeżeli jednak nie ustępuje po kilku tygodniach, warto swój stan skonsultować z psychoterapeutą.

W okresie początkowym terapii przedstawię techniki, które pomogą zdystansować się od wydarzenia traumatycznego i odzyskać poczucie bezpieczeństwa. W późniejszym etapie będę bazować na terapii poznawczo-behawioralnej zorientowanej na traumę, stworzonej przez Foa i Riggsa, która jest najbardziej przebadaną i skuteczną formą terapii PTSD. Pomocne będzie przetwarzanie emocjonalne traumatycznego wydarzenia, co umożliwi powrót do normalnego życia nieobciążonego przez symptomy PTSD.

Uzależnienie

Dla wielu z nas picie alkoholu czy palenie papierosów jest częścią życia towarzyskiego lub nagrodą, za pomocą której np. świętujemy ważne wydarzenia. Niektórym jednak trudno znaleźć w tym umiar i zaczynają nadmiernie używać alkoholu czy innych substancji, co z czasem prowadzić może do uzależnienia.

Można się uzależnić nie tylko od alkoholu i innych substancji, ale również od wszelkich aktywności, które działają nagradzająco, jak np. pornografia, hazard, gry komputerowe, zakupy czy nawet praca. Tak zwane uzależnienia behawioralne z oczywistych powodów nie są tak szkodliwe dla ciała jak uzależnienia od substancji, ale w równym stopniu mogą zniszczyć związki partnerskie, karierę oraz doprowadzić do ruiny finansowej.

Podczas terapii będziemy pracować nad motywacją zmiany, by pomóc pacjentowi wejść w abstynencję i zwiększyć zdolność opierania się pokusom. W tym celu będziemy nie tylko pracować nad przekonaniami, które wzmacniają pragnienie, ale również szukać konkretnych rozwiązań dla sytuacji, które są szczególnie „kuszące” i zawierają ryzyko nawrotu. Pomogę w wprowadzeniu zmian w postrzeganiu siebie, swoim życiu, przyszłości, w kreowaniu nowego życia, w którym uzależnienie ustąpi miejsca innym nieszkodliwym źródłom radości i satysfakcji i stanie się zbędne. Życie ma o wiele więcej do zaoferowania!

ADHD w życiu dorosłym

Szacuje się, że od 1% do 5% dorosłych cierpi na ADHD. W zaburzeniu tym trudności sprawiają trzy główne obszary: zaburzenia uwagi, nadmierna aktywność i impulsywność.

Dla osób z ADHD bardzo trudny jest wybór priorytetów. Łatwo się rozpraszają, wciąż przekładają to, co powinny wykonać, i jest im niezwykle trudno zakończyć określone zadania. Gubią rzeczy częściej niż inni, robią błędy różnego rodzaju i nie pamiętają o wielu sprawach. To wszystko powoduje, że często mają zaniżone poczucie własnej wartości i skuteczności.

Podczas terapii będziemy pracować nad odbudowaniem poczucia własnej wartości (odkryjemy silne strony pacjenta) i skuteczności. Przedstawię strategie poprawiające uwagę i pamięć, co pomaga nauczyć się zarządzania czasem. Wiele osób dotkniętych ADHD boryka się z nadmierną impulsywnością, wpadają w kłopoty np. przez brawurową jazdę samochodową lub nieumiejętność cierpliwego czekania na swoją kolej. Podczas terapii pacjenci poznają metodę identyfikowania i monitorowania zachowań impulsywnych i ćwiczą również metody odwracania uwagi od denerwujących ich bodźców.

ADHD jest zaburzeniem niejednorodnym, w zależności od potrzeb skupiamy się na różnych „modułach” terapii. Pacjenci mogą uczyć się strategii rozwiązywania problemów, pracować nad relacjami interpersonalnymi, regulacją złości lub nadmiernym lękiem w postaci zamartwiania się i napięć. Innym częstym obszarem problemów związanych z ADHD są zaburzenia snu. Podczas terapii pacjenci uczą się strategii wspomagających sen.

Mimo że ADHD jest zaburzeniem trwającym całe życie i często wymaga farmakoterapii, terapia poznawczo-behawioralna w znaczący sposób pomaga radzić sobie z konsekwencjami tego zaburzenia i ułatwia życie.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Wielu z nas od czasu do czasu dopada obawa, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko z prądu, i by się upewnić, sprawdzamy to jeszcze raz. Dla niektórych zwyczaj sprawdzenia czy tego rodzaju obciążające myśli mogą się stać ogromnym problemem. Szacuje się, że ok. 2% ludzi cierpi na zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.

Osobę dotkniętą zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym męczą natrętne myśli (tzw. obsesje) lub/i natrętne czynności (tzw. kompulsje). Obsesje to uporczywe myśli lub wyobrażenia, które są nieprzyjemne, budzą lęk i którym dana osoba nie umie się przeciwstawić. Częstą reakcją na obsesje są kompulsje, czyli nawracające formy zachowania (np. wielokrotne mycie rąk lub sprawdzanie, czy drzwi są zamknięte) lub czynności psychiczne (np. liczenie). Kompulsje są wykonywane, aby zmniejszyć lęk lub zapobiegać określonej sytuacji.

Podczas terapii behawioralnej pracujemy m.in. z ekspozycją wyobrażeniową i realną, to znaczy, że klient we własnym tempie, krok po kroku, uczy się powstrzymywać od wykonania rytuału. Z czasem przyzwyczaja się do tego i lęk mija. Podczas terapii poznawczej przyjrzymy się przekonaniom pacjenta, które mają wpływ na wystąpienie zaburzenia. Do takich przekonań należą m.in. perfekcjonizm, nadmierna odpowiedzialność, sztywna moralność, wyjątkowo wysoka ocena ryzyka i niebezpieczeństw oraz nadmierna chęć kontroli.

Regulacja intensywnych emocji

Życie pozbawione emocji byłoby nudne i mdłe, nie zdołalibyśmy zdecydować, co jest dla nas ważne, w którym kierunku chcemy w życiu pójść. Nawet jeżeli emocja w danym momencie jest odczuwana jako nieprzyjemna, spełnia ważną funkcję. Złość mobilizuje w nas np. siłę potrzebną do stawiania granic, smutek może nam pozwolić się wyciszyć, skłonić do refleksji i zrozumieć, czego naprawdę chcemy. Zdarza się jednak, że emocje są tak intensywne, że coraz trudniej sobie z nimi radzić i zachowywać poprawne relacje z innymi ludźmi. Na przykład zazdrość może stać się tak intensywna, że dotknięta nią osoba poświęca wiele czasu na poszukiwanie informacji o byłych partnerach/partnerkach ukochanej osoby i prowokuje kłótnie z powodu (domniemanych) zachowań kokieteryjnych czy zdrad itd. Z kolei zniecierpliwienie w krótkim czasie może się zamienić w tak silną irytację, że dana osoba będzie np. miała trudności z utrzymaniem spokoju i wysłuchaniem innych podczas zebrania zawodowego.

Podczas terapii będziemy się m.in. przyglądać przekonaniom, które są źródłem tak intensywnych emocji. Przedstawię też proste metody, za pomocą których można łagodzić bardzo intensywne emocje.

Kryzys

Każdy z nas może się niespodziewanie znaleźć w sytuacji, która go przerasta. Może to być utrata bliskiej osoby, miejsca pracy czy wiadomość o ciężkiej chorobie, która wzbudzi intensywne uczucia lęku, bezradności, smutku, czasami pojawiają się też złość, poczucie winy lub wstyd. W obliczu kryzysu bardzo trudno funkcjonować jak zwykle. Osoba dotknięta kryzysem może czuć się bardzo pobudzona i zdenerwowana, cierpieć na zaburzenia snu. Często wycofuje się z codziennych aktywności i zaczyna się czuć tak źle, że wątpi w sens życia.

Osobom w kryzysie podczas terapii pomagam odnaleźć się w nowej sytuacji i przekażę im techniki, które umożliwiają powrót do równowagi. Każdy kryzys zawiera w sobie szansę na coś nowego; jest przełomem, który może wzbudzić cały wachlarz trudnych emocji, ale zarazem ogromną szansą na rozwój osobisty.

Jeżeli znajdują się Państwo w sytuacji kryzysowej, proszę o informację przy pierwszym kontakcie mailowym czy telefonicznym, postaram się znaleźć wolny termin spotkania tak szybko, jak tylko to możliwie.

Prowadzę sesje i konsultacje terapeutyczne na żywo i online (sesje przez Skype).

 

Terapia online

Jeśli nie mają Państwo możliwości umówienia się z psychoterapeutą w miejscu zamieszkania lub często odbywają podróże, zapraszam do terapii prowadzonej online. Pracuję tak samo online, jak w gabinecie. Możemy korzystać z kamery, aby umożliwić kontakt twarzą w twarz, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, ankiety i materiały pisemne zostaną wysłane pocztą elektroniczną. Zachęcam, by do odbycia sesji wybrać miejsce, w którym można swobodnie rozmawiać i w którym nie ma innych osób, bardzo ważna jest spokojna przestrzeń. Sesję online należy potraktować tak samo jak spotkanie w cztery oczy: obie strony skupiają się na sesji, nie przeglądają stron internetowych, wyłączają telewizję, radio, telefon i in.

 

O mnie

Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji. Przed podjęciem studiów podyplomowych w nurcie poznawczo-behawioralnym na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu studiowałam w Instytucie Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zdobyłam tam doświadczenie w zakresie psychoterapii humanistycznej skoncentrowanej na pacjencie. W Hamburgu w Niemczech w klinice poznawczo-behawioralnej odbyłam praktykę i miałam okazję uczestniczyć w hospitacjach sesji innych psychoterapeutów (takiej możliwości nie mają studenci kształcący się w Polsce).

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Pracuję pod superwizją – raz na miesiąc konsultując przebieg terapii z superwizorami. Przeszłam również wymaganą psychoterapię własną.

Prowadzę terapię w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Cennik

Sesja trwa ok. 50 minut.

Psychoterapia indywidualna: 100 zł

Psychoterapia indywidualna w języku angielskim: 130 zł

Psychoterapia indywidualna w języku niemieckim: 150 zł

Terapia pary: 150 zł

Wizyta domowa: 150 zł

Psychoterapia poza gabinetem: 150 zł

Kontakt

Przyjmuję w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju „Po Prostu” na ul. Chełmońskiego 17 w Poznaniu.

tel. +48 531 991160

e-mail: info@carinarassek.pl

skype: carina.rassek4